Meny
 
Få CashPoints när du handlar på nätet
1 CashPoint = 1 NOK

Personuppgiftspolicy

1. Syftet med denna personuppgiftspolicy

Denna Personuppgiftspolicy förklarar följande: (A) vilken typ av personlig information vi samlar in, (b) hur dessa personuppgifter används, (c) vem vi kan lämna ut dina personuppgifter till (d) hur du kan korrigera eller ändra de personuppgifter vi har om dig och (e) hur du ändra inställningarna för om du vill ta emot marknadsföringsmaterial eller inte.

Denna Personuppgiftspolicy är integrerad i och utgör en del av de villkor som styr din användning av denna webbplats ("Webbplatsen").

2. Vilken typ av information vi samlar in och hur den samlas in

Använda Norwegian Reward eShop

Som användare av Norwegian Reward eShop-tjänsten blir du ombedd att fylla i ett eller flera registreringsformulär på nätet med vissa eller alla personuppgifter, beroende på hur du använder tjänsten. Dessutom kan vi få dina personuppgifter och annan information om dig från våra återförsäljare, till exempel inköpstransaktioner, beställda varor, ordernummer samt datum och tidpunkt för köpet. Vi behandlar sådan information i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Deltagande återförsäljare kan ha olika personuppgiftspolicyer och vi uppmanar dig att läsa deras personuppgiftspolicyer.

Undersökningar

Ibland ger vi dig möjlighet att delta i tävlingar eller undersökningar på vår webbplats. Om du deltar kan vi komma att be dig att tillhandahålla viss personlig information. Det är frivilligt att delta i dessa undersökningar eller tävlingar. Den information vi ber om omfattar vanligtvis kontaktinformation (dvs. namn, e-postadress och/eller postadress) samt demografisk information. Vi kan använda denna information för att publicera vinnarna i tävlingen, övervaka trafiken till webbplatsen eller personanpassa webbplatsen (om det samlas in anonym information i undersökningarna) och/eller för att skicka ut nyhetsbrev till deltagarna via e-post. Vi kan använda en tjänst från tredje part för att genomföra dessa undersökningar eller tävlingar, men detta företag har inte tillåtelse att använda dina personuppgifter för något annat ändamål. Vi för inte personlig information som du lämnar i samband med en tävling eller undersökning till vidare någon annan tredje part än vårt moderbolag om du inte samtyckt till detta, eller som angetts på annat sätt i denna Personuppgiftspolicy.

Värva en vän

Vi kan erbjuda en rekommendationstjänst, där vi kan berätta för någon av dina vänner om webbplatsen eller våra tjänster genom att vidarebefordra vissa typer av marknadskommunikation och/eller e-post till någon du tror kan vara intresserad av våra produkter och tjänster.

Cookies (kakor) och loggfiler

Liksom många webbplatser samlar vi in ​​viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Denna information inkluderar IP-adresser, typ av webbläsare, internetleverantör (ISP), refererande/utgångssidor, operativsystem, datum-/tidsangivelse och klickdata. Vi använder denna information, som inte identifierar individuella användare, till att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarens rörelser på webbplatsen och samla demografisk information om våra användare som helhet. Efter insamlingen och under behandlingen av uppgifterna kopplar vi dessa automatiskt insamlade data till de personuppgifter vi har.

En cookie (kaka) är en liten textfil som lagras i användarens dator för arkivering. Vi använder sessionscookies och permanenta cookies på denna webbplats. En sessionscookie upphör att gälla när du stänger webbläsaren. En permanent kaka finns kvar på hårddisken under en längre period. Du kan ta bort permanenta cookies genom att följa beskrivningen i hjälpfilen för den webbläsare du använder. Vi använder permanenta cookies för att lagra din inloggningsinformation så att du inte behöver ange den mer än en gång per besök på vår webbplats. Permanenta cookies gör det också möjligt för oss att spåra och rikta oss mer effektivt till användarnas intressen för att förbättra användarens upplevelse av denna webbplats. Även om du inte godkänner användning av permanenta cookies eller sessionscookies kan du fortfarande använda webbplatsen, men du kan ha begränsad möjlighet att använda vissa delar av webbplatsen, till exempel cashback-bonusar, tävlingar eller undersökningar. Du kan läsa hur du tar bort permanenta cookies och/eller sessionscookies på webbplatsen för Interactive Advertising Bureau, allaboutcookies.org. Vi kopplar all information vi lagrar i cookies till den personliga information vi samlar in om användarna.

Cookies från tredje part

Dessutom använder vi annonsteknik för att placera reklam på sökmotorer, på vår webbplats och/eller på webbplatser från tredje part där vi annonserar. Denna teknik använder information om dina tidigare besök på denna webbplats och på webbplatser från tredje part som vi annonserar på, i syfte att anpassa de annonser som visas för dig. I samband med att vi presenterar våra annonser, kan en cookie från tredje part placeras eller kännas igen i din webbläsare. Dessutom använder vi cookies som levereras av reklampartner för att administrera vår hemsida. Med denna tredjepartsteknik kan annonsservern känna igen en cookie från en webbläsare när webbläsaren går till denna webbplats och då avgöra vilka annonser eller listor som leder användarna till vår webbplats. Den information vi samlar in och delar med hjälp av denna teknik är inte personligt identifierbar.

Marknadsföringsuppgifter från tredje part

Vi kan kombinera informationen du skickar via ditt konto med annan information från andra Webloyalty-program och/eller information vi får från tredje part, inklusive från återförsäljare, i syfte att bättre rikta annonserna och förbättra kvaliteten på våra tjänster.

Kommunikation med användare

När du kommunicerar med oss ​​(via post, e-post eller på annat sätt) kan vi spara dessa meddelanden för att göra det möjligt att behandla förfrågningar, svara på frågor och förbättra tjänsterna.

3. Så används och framläggs personligt identifierbar information

Bruk

Vi använder och/eller behandlar endast personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy, bland annat följande:

för att identifiera dig som användare av tjänsten,

för att tillhandahålla de tjänster och erbjudanden du efterfrågar, för att kommunicera med dig om dessa tjänster och erbjudanden (även att skicka e-post som avser tjänsterna till dig), för att underlätta dina transaktioner med våra återförsäljare och ge kundsupport relaterat till sådana tjänster och erbjudanden,

att säkerställa att webbplatsen och våra tjänster fungerar som de ska,
för att tillgodose våra behov av forskning och produkt-/tjänstutveckling och förbättra webbplatsen, tjänsterna och våra erbjudanden,

för att personligen anpassa din upplevelse genom att bland annat rikta våra tjänster och de erbjudanden du får. Vi lagrar information som vi samlar in via cookies, loggfiler, transparenta gifar och/eller källor från tredje part för att sammanfatta dina inställningar. Vi kopplar samman personuppgifter och/eller din historik med informationen i sammanfattningen för att leverera skräddarsydda kampanjer och marknadsföringserbjudanden, förbättra webbplatsens innehåll för dig och/eller fastställa dina inställningar.

Vi kan sätta samman information som vi har samlat in från dig på olika sätt eller tidpunkter, både information som samlats in online och offline, och använda sådan information tillsammans med den information vi har fått från andra källor, inklusive tredje part. För att göra detta är det ofta nödvändigt att dela denna information med noga utvalda leverantörer och affärspartners som vi arbetar med, till exempel företag som utför marknadsföringstjänster och andra affärsåtgärder åt oss.

Offentliggörande

Vi kan lämna ut dina personuppgifter
till samarbetande återförsäljare så att de ska kunna spåra vilka av deras kunder som använder vår Tjänst. Information som delas med sådana tredje parter kan till exempel omfatta e-postadress och/eller postadress;

till företagen i vår koncern, så att vi kan leverera tjänsterna till dig; till tredje part som hanterar utbetalning av rabattcheckar, webbhotell, innehållsleverantörer och programvaru- och/eller hårdvaruleverantörer som kan ha tillgång till våra databaser.

Vi kräver att våra anslutna återförsäljare och leverantörer godkänner att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner, denna Personuppgiftspolicy och alla andra aktuella sekretess- och säkerhetsåtgärder. Dessa typer av tredje part får inte använda din information för något annat ändamål. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, tillsynsmyndigheter och juridiska myndigheter i den utsträckning offentliggörande krävs eller tillåts enligt lag och på andra sätt som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga för att uppfylla alla lagar, förordningar eller andra myndighetskrav, för att driva webbplatsen på rätt sätt, eller för att skydda eller försvara våra rättigheter eller rättigheterna och välbefinnandet för våra anställda, användare och/eller om du är inblandad (eller misstänks vara inblandad) i någon form av olaglig verksamhet (även utan stämning, rättslig grund eller domstolsbeslut).

Försåvitt du inte väljer att inte delta kan vi också dela dina personuppgifter med företagen i vår koncern, så att vi och/eller våra koncernbolag kan skicka dig information om sina respektive produkter och tjänster som vi eller de tror kan intressera dig.

Om du medger detta kan vi också dela dina personuppgifter med tredje part (som inte ingår i koncernen), så att vi och/eller dessa tredje parter kan skicka dig information om sina respektive produkter och tjänster som vi eller de tror kan intressera dig. Observera att tredje parter kan ha andra personuppgiftspolicyer och vi uppmanar dig att läsa deras personuppgiftspolicyer.

Vi kan överföra dina uppgifter till tredje part som följd av eller i samband med försäljning, fusion, sammanslagning, överlåtelse, omorganisation eller likvidation, och vi kommer att rapportera om sådana aktiviteter om det innebär att dina personuppgifter kommer att omfattas av en annan personuppgiftspolicy.

Vi kan lämna ut viss information om dig, t.ex. publicera förnamn, första initial på efternamn och bostadsort som ett exempel på representativa besparingar och/eller identifiera dig som användare av vår tjänst.

4 Val

Du kan välja hur vi ska dela dina personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte och/eller hur vi kan använda dina personuppgifter för ändamål som inte är relaterade till din användning av våra Tjänster genom att kontakta oss på privacy@eshop.norwegianreward.com. Du kan också avsluta abonnemanget på e-postmarknadsföring genom att skicka ett mejl till privacy@eshop.norwegianreward.com med "unsubscribe" i ärenderaden. Om du väljer att inte delta (a) gäller detta inte för kommunikation som är direkt kopplad till uppfyllandet av en viss transaktion du har begärt, (b) ska det inte hindra oss, inklusive våra anställda, leverantörer, agenter och andra representanter från att ha åtkomst till att visa dina personuppgifter för att kunna leverera förmåner, support och övriga ändamål i samband med din användning av Norwegian Reward eShop, och (c) får det inte hindra oss från att presentera dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy för andra ändamål än att skicka dig reklam- och marknadsföringsmaterial som inte är kopplade till din användning av våra Tjänster. Om du väljer att inte delta, men senare godkänner att överföra dina personuppgifter till tredje part kommer vi också att föra över personuppgifterna till den specifika tredje part som du medgett.

5 Länkar till webbplatser för tredje part

Vår webbplats kan innehålla länkar eller referenser till webbplatser för tredje part, och personuppgiftspolicyerna på dessa webbplatser kan skilja sig från vår egen. Observera att vi inte har någon kontroll över andra webbplatser än de som styrs av företagen i vår grupp och vår Personuppgiftspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa deras personuppgiftspolicyer.

6 Så säkerställer vi personuppgifterna

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är säkra. Vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förlust, missbruk, avslöjande, ändring eller förstörelse. Vi använder allmänt vedertagna standarder för säkerhetsteknik, inklusive brandväggar, för att skydda dina personuppgifter.

Tyvärr finns det ingen "perfekt säkerhet" på internet, och ingen dataöverföring över internet kan garanteras vara 100 % säker. Därför strävar vi efter att skydda din information, men vi kan inte garantera att all information som lagras på våra servrar eller som överförs till eller från en användare är skyddad från obehörig åtkomst, och du godkänner att inte hålla oss ansvariga för eventuella säkerhetsbrott, förutom de som anges i våra användarvillkor. Okrypterad e-post är inte heller något "säkert" sätt att kommunicera med oss, eftersom e-post kan avlyssnas av tredje part under överföringen.

7 Överföra personuppgifter utanför ditt hemland

Du samtycker till att vi kan använda värddatorer eller lagra data utanför ditt hemland, och i synnerhet i USA.

Även om vi inte kan garantera samma skyddsnivå för personuppgifterna som i ditt hemland, och trots riskerna med onlinekommunikation, vidtar vi alla rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Vi ansvarar därför i rimlig grad för de personuppgifter du skickar till oss, om vi misslyckas med att utföra våra åtaganden för att skydda dina personuppgifter.

Det är emellertid viktigt att notera att du inte kan hålla oss ansvariga för brott mot säkerheten, om det inte är vårt fel, och i detta fall ska gränsen för vårt ansvar omfatta endast det som anges i villkoren för användning av denna webbplats.

8 Barns integritet

Det är mycket viktigt för oss att skydda barns integritet. Vår tjänst får inte användas av personer under 13 år. Vi samlar inte in och sparar inte personuppgifter från personer vi vet är under 13 år.

9 Personuppgiftsrättigheter i Kalifornien

California Civil Code Section 1798.83 tillåter att personer som är bosatta i Kalifornien får begära viss information avseende utlämnande av personuppgifter till tredje part för användning i direkt marknadsföring. Sådana förfrågningar ska skickas till e-postadressen privacy@eshop.norwegianreward.com eller till General Counsel, c/o Webloyalty.com, Inc., 101 Merritt 7, Norwalk, Connecticut 06851, USA.

10 Så uppdaterar du dina personuppgifter

Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att de personuppgifter vi samlar in och behandlar är korrekta, fullständiga och uppdaterade, men du kan kontakta oss på privacy@eshop.norwegianreward.com för att korrigera eller uppdatera dina personuppgifter.

11 Problem med efterlevnaden

Webloyalty har utsett en representant som ansvarar för policyfrågor. Om du menar att dina personuppgifter har använts på ett sätt som inte är i enlighet med denna Personuppgiftspolicy eller med de inställningar du har angett, eller om du har ytterligare frågor om denna policy kontaktar du General Counsel, c/o Webloyalty.com, Inc., 101 Merritt 7, Norwalk, Connecticut 06851, USA.

12 Ändringar av denna Personuppgiftspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Personuppgiftspolicy när som helst. Därför bör du läsa igenom den regelbundet på Webbplatsen. Om vi ​​gör några förändringar kommer vi antingen att meddela dig detta via e-post eller lägga upp ett meddelande på startsidan för webbplatsen. Vi kommer också att lägga upp en sammanfattning av förändringarna i materialet för Personuppgiftspolicyn på denna webbplats. Vi uppmuntrar dig att läsa alla reviderade utgåvor av Personuppgiftspolicyn.

Om vi ​​använder dina personuppgifter på ett annat sätt än vad som angetts vid tiden för insamlandet kommer vi att meddela dig via e-post och du kan välja om vi får använda dina personuppgifter på detta ändrade sätt.

13 Ditt godkännande av denna Personuppgiftspolicy

Genom att använda webbplatsen och/eller tjänsten Norwegian Reward eShop godkänner du Personuppgiftspolicyn.

×

Logga in

Logga in med din Reward-profil för att handla genom Reward eShop.
Bli medlem här!

Shoppa

Handla i en av våra flera nätbutiker där du kan tjäna CashPoints.

Få CashPoints

När du har genomfört ditt köp hos nätbutiken kommer du att få dina CashPoints inom senast 90 dagar (oftast mycket tidigare).

×

Mina favoriter