Meny
 
Få CashPoints när du handlar på nätet
1 CashPoint = 1 NOK

Takk for at laster ned Reward eShop CashPoints-knappen. HUSK AT DU OGSÅ MÅ SØRGE FOR AT TRACKEREN ER INSTALLERT I DIN NETTLESER, slik at du alltid blir varslet automatisk hver gang du kommer til en nettbutikk hvor du kan tjene CashPoints på kvalifiserte kjøp. Det er mange som har lastet ned Reward eShop CashPoints-knappen før deg, og dessverre var du ikke en av de 500 første denne gangen, men følg med på Reward eShop for andre spennende tilbud og kampanjer! God shopping!

Lukk

Takk for at du laster ned Reward eShop CashPoints-knappen. HUSK AT DU OGSÅ MÅ SØRGE FOR AT TRACKEREN ER INSTALLERT I DIN NETTLESER for å motta dine 100 bonus CashPoints. Din bonus vil da dukke opp i din Rewardkonto etter 14 dager. Når du har Reward eShop CashPoints-knappen installert, blir du automatisk varslet om at du kan tjene CashPoints i alle butikker som er tilknyttet eShop. God shopping!

Lukk

Takk for at du laster ned eShop Reward eShop CashPoints-knappen. HUSK AT DU OGSÅ MÅ SØRGE FOR AT TRACKEREN ER INSTALLERT I DIN NETTLESER, slik at du alltid blir varslet automatisk hver gang du kommer til en nettbutikk hvor du kan tjene CashPoints. Våre systemer viser at du allerede har installert Reward eShop CashPoints-knappen ved en tidligere anledning. Bonusen gjelder kun ved første gangs installasjon. Takk for at du fortsetter å bruke Reward eShop CashPoints-knappen, og følg med oss for andre spennende tilbud og kampanjer. God shopping!

Lukk

För att få automatiska aviseringar av intjänade CashPoints varje gång du besöker en butik i Reward eShop, måste du öppna den här sidan från en PC.

Det är tyvärr inte möjligt att få automatiska aviseringar av intjänade CashPoints på mobilen.

Reward eShop i webbläsaren

Missa inga möjligheter att tjäna CashPoints!

Ladda ned och installera Reward eShop CashPoints-knappen idag och få besked direkt i din webbläsare när du kan tjäna CashPoints hos våra 100 anslutna nätbutiker.  • Automatiskt besked när du kan tjäna CashPoints
  • Missa aldrig CashPoints
  • Enkel och gratis installation

Annan webbläsare?
OBS ! Reward eShop CashPoints-knappen fungerar inte om du har installerat Windows Edge.


×

Slutanvändaravtal för Norwegian Reward eShop

Incentive Networks ("Licensgivaren") levererar tjänsten Norwegian Reward ("Tjänsten") och gör spårningsprogrammet för rabatt på köp via Norwegian Rewards verktygsuppsättningen ("Programmet") tillgängligt för de användare som använder tjänsten. Genom att ladda ned Programmet samtycker du till villkoren i detta Slutanvändaravtal.

Dina åtaganden. Du intygar att du är minst 18 år gammal. Du intygar och garanterar att du är ägare till, eller behörig användare av, den dator som du installerar Programmet på. Du samtycker till att du alltid ska följa alla de lokala, nationella och internationella lagar, regler, föreskrifter, förordningar och liknande som kan tillämpas på användandet av Programmet.

Licens och uppdateringar Licensgivaren ger dig en icke-exklusiv licens att installera och använda Programmet enbart för privat bruk, och bara för att få tillgång till Tjänsten. Licensgivaren förbehåller sig rätten att när som helst lägga till ytterligare funktioner i Programmet utan föregående meddelande. Licensgivaren kan kräva att du uppdaterar Programmet på din dator när en ny version av Programmet lanseras eller då nya funktioner blir tillgängliga. Denna uppdatering eller nerladdning kan ske automatiskt när du använder Tjänsten. Licensgivaren kan göra ändringar i detta Slutanvändaravtal, och dessa ändringar läggs då ut på Tjänstens webbplats. Genom att fortsätta att använda Programmet bekräftar du att du accepterar de reviderade villkoren. Licensgivaren är inte på något sätt skyldig att tillhandahålla support för Programmet. Licensgivaren kan när som helst annullera eller avsluta licensen och inaktivera Programmet.

Begränsningar. Du får inte bakåtkompilera, dekompilera, demontera eller på något annat sätt försöka härleda Programmets källkod av någon som helst anledning. Du får inte ändra Programmet på något som helst vis. Du får inte hyra ut, sälja, leasa, underlicensiera, distribuera, överlåta, kopiera (i annat syfte än att ha en säkerhetskopia), eller på annat sätt överföra Programmet eller använda Programmet till förmån för tredje part genom en outsourcing- eller timeshare-lösning eller som en servicetjänst. Du är införstådd med att Programmet har licensierats och inte sålts till dig, och att Programmet och alla rättigheter, med undantag för vad som uttryckligen angetts här, tillhör Licensgivaren. Frivillig användning. Programmet spårar de transaktioner du gör i samband med att du använder tjänsten, och rapporterar denna information till Licensgivaren, så att du på så vis ska kunna dra nytta av Tjänstens fördelar. Programmet kommunicerar också med Licensgivarens servrar, och Licensgivaren får samla in viss information om din användning av Tjänsten (t.ex. IP-adress, webbläsare, URL-referensadresser), men denna information omfattar normalt sett inte identifierbara personuppgifter, såvida du inte har uppgett dessa när du har använt Tjänsten. Användningen av denna insamlade information är underställd sekretesspolicyn på Tjänstens webbplats. Användningen av Programmet är frivillig. Du kan sluta använda och avinstallera Programmet när du vill. Du är införstådd med att om du avinstallerar Programmet kommer du inte att ha tillgång till eller kunna använda de funktioner i Tjänsten som kräver tillgång till Programmet för att fungera. Ansvarsfriskrivning LICENSGIVAREN LEVERAR PROGRAMMET "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, RIKTIGHET ELLER BROTT MOT REGLER ELLER RÄTTIGHETER. ANVÄNDNING AV PROGRAMMET SKER PÅ EGEN RISK. LICENSGIVAREN GARANTERAR INTE ATT EVENTUELLA FEL I PROGRAMMET KORRIGERAS. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV AVTALET. Undantagen kan vara ogiltiga i jurisdiktioner som inte tillåter undantag från vissa underförstådda garantier. I sådana fall ska alla tillämpliga garantier begränsas till en period på 90 dagar efter nerladdningen av Programmet.

Exportkontroll. Programmet och tillhörande information och teknik får inte på något sätt laddas ner, exporteras eller återexporteras (i) till (eller till medborgare eller boende i) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land till vilket USA har förbjudit försäljning av varor, eller (ii) till någon som finns upptagen på följande listor: Det amerikanske finansdepartementets SDN-lista (Specially Designated Nationals) eller det amerikanska handelsdepartementets lista Table of Deny Orders. Genom att ladda ner eller använda Programmet, samtycker du till det ovanstående, och bekräftar och garanterar du att du inte befinner dig i, kontrolleras av eller är medborgare eller boende i något sådant land eller finns med på någon sådan lista, och att du i övrigt följer all tillämplig exportlagstiftning.

Begränsade rättigheter för USA:s myndigheter Programmet levereras med begränsade rättigheter. Användning, duplicering eller offentliggörande av USA:s myndigheter är underställt de restriktioner som anges i underavsnitt (c)(1)(ii) i rättighetsklausulen i Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013 eller underavsnitt (c)(1) och (2) i Commercial Computer Software-Restricted Rights i 48 C.F.R. 52.227-19, i enighet med vad som är tillämpligt. Tillverkare är Incentive Networks, 618 Walnut Street, Suite 200, San Carlos, CA 94070. MED ENSAMRÄTT I ENLIGHET MED COPYRIGHT-LAGSTIFTNINGEN I USA. I enlighet med alla bestämmelser om offentliggörande enligt federala, statliga och lokala lagar är informationen en företagshemlighet och proprietär kommersiell information och får inte lämnas ut.

Ansvarsbegränsning. LICENSGIVAREN ELLER DESS DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA, DISTRIBUTÖRER, LEVERANTÖRER, ANNONSÖRER, CHEFER, LICENSGIVARE ELLER AGENTER (GEMENSAMT KALLADE "SKYDDADE PARTER") KAN UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA OFÖRUTSEDDA, SPECIELLA, INDIREKTA, TYPISKA ELLER STRAFFMÄSSIGA SKADOR INKLUSIVE RÄTTSKOSTNADER, SOM UPPSTÅR SOM FÖLJD AV DETTAA SLUTANVÄNDARAVTAL ELLER PÅ GRUND AV ATT DU ANVÄNDER ELLER FÖRHINDRAS ANVÄNDA PROGRAMMET, ÄVEN OM EN SKYDDAD PART HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DEN SKYDDADE PARTENS MAXIMALA SAMMANTAGNA ANSVAR I ENLIGHET MED DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL KOMMER UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ATT ÖVERSTIGA $100,00. Vissa stater och jurisdiktioner tillåter inte undantag från eller begränsningar av ansvaret för följdskador eller indirekta skador, och i sådana stater eller jurisdiktioner ska de Beskyddade parternas sammantagna ansvar vara begränsat i den utsträckning som lagen tillåter.

Tillämpliga lagar och skiljeförfaranden. Lagarna i delstaten Connecticut styr detta Slutanvändaravtal utan hänsyn till motstridiga rättsprinciper. FN:s konvention om kontrakt för försäljning av varor gäller inte för detta Slutanvändaravtal. Alla anspråk eller tvister som uppstår ur eller i samband med detta Slutanvändaravtal mellan dig och Licensgivaren ska lösas enskilt genom obligatorisk skiljedom i enlighet med American Arbitration Associations regler för skiljedom i konsumentärenden och i enlighet med de bestämmelser om skiljeförfarande som anges i villkoren på Tjänstens webbplats. Det ovan nämnda ska inte förhindra Licensgivaren från att söka s.k. injunctive relief (dom avseende förbud eller krav på särskilda åtgärder) som Licensgivaren har rätt till.

Allmänt. Detta Slutanvändaravtal, som kan ändras från tid till annan, utgör hela avtalet mellan dig och Licensgivaren med avseende på vad som avhandlas däri. Om något av villkoren i avtalet bedöms som ogiltigt, olagligt eller icke verkställbart, ska detta inte påverka de övriga villkoren. Ingen fördröjning eller underlåtenhet att göra något villkor i detta Slutanvändaravtal tillämpligt ska medföra att sådant villkor blir ogiltigt. Du får inte överlåta detta Slutanvändaravtal utan medgivande från Licensgivaren.

Användningen av Programmet och all annan information som samlas in regleras av sekretesspolicyn på Tjänstens webbplats.

×

Logga in

Logga in med din Reward-profil för att handla genom Reward eShop.
Bli medlem här!

Shoppa

Handla i en av våra flera nätbutiker där du kan tjäna CashPoints.

Få CashPoints

När du har genomfört ditt köp hos nätbutiken kommer du att få dina CashPoints inom senast 90 dagar (oftast mycket tidigare).

×

Mina favoriter